Odkazy

Teď nás můžete najít na 

www.lekari-online.cz

 

Pokud jste byli s námi spokojeni budeme rádi, když nám napíšete doporučení! 

 

Ikonky webu

www.eft-brno.cz - EFT terapie, semináře, kurzy, bezplatná poradna, autopatie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, energetická psychologie

www.eft-brno.cz - EFT terapie, semináře, kurzy, bezplatná poradna, autopatie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, energetická psychologie

 

“Máte pocit, že se nemůžete hnout z místa a neumíte se rozhodnout? Naslouchejte své intuici a učiňte rozhodnutí.“
Doreen Virtue, Ph.D.

Jak vytvořit afirmace.

„Afirmace je každá myšlenka, jež vás napadne, a každé slovo, které vyslovíte. Proč si tedy nevytvořit lepší a naplňující život tak, že začnete používat pouze pozitivní afirmace? S afirmacemi je to jako se sázením rostlin a váš život lze přirovnat k obdělávání zahrádky. Pokud mu budete věnovat láskyplnou péčí, bude každý den radostnější než ten předchozí. Každý má sílu a moc řídit svou mysl a život“ - Louise L.Hay

Afirmace – to jsou krátká pozitivní prohlášení, zaměřená na konkrétní aspekt vašeho vědomí, podle kterého podvědomí buduje svůj postoj a vytváří životní situace, kterým odpovídají konkrétní afirmace. Můžete opakovat afirmace samostatně nebo jako celou skupinu.  Nejvíce  harmonické je opakování afirmace 3, 6, 9, 12 atd. krát.

Naše myšlenky a emoce formují naše životy a naše životní prostředí. Je důležité mít na paměti slova "podobné přitahuje podobné." 

Negativní myšlenky přitahují negativní události do našich životů a stavy, kterých se obáváme,  vždy přijdou, protože jsme si je my sami naplánovali. Každá myšlenka, která nám proběhne mozkem, každé slovo, které vyslovíme, je afirmací. Příliš často jsou to však afirmace negativní. My si ani neuvědomujeme, jaký mají takové negativní afirmace dopad na naše bytí.

Účelem afirmace je osvobodit se a vytvořit si lepší život. Pozitivní myšlenky a pocity  lásky,  radosti a potěšení budou přitahovat do našich životů šťastné události a potřebné lidi …Afirmace nesmějí být trestem ani nepříjemností. Provádějte své afirmace s radostí a nadšením. Budou účinkovat rychleji. Ale hlavně je dělejte. Dávejte si také pozor na to, co říkáte, neboť to jsou také vaše afirmace.

Afirmace - velmi výkonný a efektivní nástroj pro změnu negativního vnímání života na pozitivní. Mohou být kdekoliv opakované a kolikrát chcete. V duchu, nahlas, na procházce nebo v práci. Nejdříve je však třeba usilovat o to pamatovat si je, a pak to jde na úrovni podvědomí. Brzy však začnete všímat, že se vaše přání splnila, že jste byli v pravý čas na pravém místě, atd. Změníte Váš život! Jen to chtít, být ochoten pracovat tvrdě, nepřestávat.

Pamatujte si důležitá pravidla:

 • Afirmace by měla vždy říkat to, co chcete, ne to, co nechcete
 • Afirmace musí mluvit o nabytí, získání něčeho, ne o tom, jak se něčeho zbavit.
 • Afirmace musí mluvit o dosažení něčeho.

Dostanete to, na co se soustředíte!

Špatné afirmace:

 • Nechci tak moc spát
 • Nechci vydělávat tak málo
 • Nechci pracovat tak daleko

Správné afirmace:

 • Spím X hodin denně, mám dostatek spánku a cítím se skvěle (X - nahraďte správným číslem)
 • Vydělám, xxxxx.00 měsíčně (x - nahraďte správným množstvím)
 • Já to mám xx km do práce (xx - nahraďte správným množstvím)

Cítíte rozdíl?

Afirmace musí být kladná, v žádném případě nesmí být negativní. Nepoužívejte slova "ne", “nikdy", "snad", "doufám", "budu", "přestal", "zbavil se", "nejsem" apod.

Pokud chcete uspět v konkrétním případě, afirmace může být následující: "Mám ráda úspěch v ...", v žádném případě "Nechtěl jsem propadnout ..." nebo "Jsem nezklamal."

Negativní výroky na úrovni podvědomí funguji zcela naopak, než se domníváme. Ony Vás ničí. Jakmile řeknete prohrál - podvědomí vnímá porážku. Slůvko "ne" je vůbec ignorováno podvědomím. Pokud chcete získat pozitivní výsledky, je nutné vytvářet pozitivní obraz. Negativní obrazy vedou k negativním výsledkům.

Afirmace je nutné vyjadřovat v přítomném čase (když opakujete své afirmace je třeba cítit, že to, co říkáte, už se stalo)

Mozek nezná minulosti a budoucnosti. Když řeknete "Budu mít dům na břehu oceánu", váš mozek to pochopí takhle: "Nemám dům na břehu oceánu". Když říkáte "budu", nepřímo říkáte, že teď to nemáte. Vaše podvědomí nechápe slova jako "budu", "brzy", "zítra". Mozek chápe jen to, co se děje právě teď. Když řeknete svému podvědomí, že to již máte, okamžitě se to začne realizovat.

Špatně afirmace:

 • 10. ledna 2012 si koupím nový dům (toto může být cíl, ne afirmace!)
 • Příští týden budu mít skvělý účes
 • Zítra budu mít skvělý den
 • Od pondělí úplně přestanu pít alkohol

Správné afirmace:

 • Koupil jsem si nový dům
 • Mám skvělý účes
 • Mám skvělý pracovní den
 • Jsem se vždy a ve všech situacích 100% střízlivý

Afirmace musí být konkrétní, protože pouze konkrétní formulace může způsobit silné emoce. Celá podstata je v tom, že afirmace musí spustit emoce. Čím silnější je emoce, která je vyvolaná, tím lépe pro Vás tyto afirmace budou fungovat.

Porovnejte, například, následující dvě afirmace:

 • Koupil jsem si nový krásný dům
 • Koupil jsem si nový třípatrový dům z bílých cihel o velikosti fotbalového hřiště a dům se nachází na pláži

Pociťujete rozdíly v emocích? Právě kvůli tomuto rozdílu vaše přání se splní.

Chcete si koupit auto? Porovnejte tyto dvě afirmace:

 • Mám krásný nový Lexus
 • Mám nový sněhově bílý Lexus GS 460 s automatickou převodovkou

Cítíte ten rozdíl? Museli jste si všimnout, že první formulace emoce jsou slabé, a druhé silné. To vše  díky  obrazům, které kreslí Vaše představivost v prvním a druhém případě.

Afirmace musí používat slova, označující emocí

Chcete-li zesílit afirmace ještě více, přidávejte do afirmace emocionální slova. Při sestavování afirmace se postarejte o to, aby vyvolala radost, vzrušení a nadšení. Jakékoliv slovo, které Vám způsobí silné emoce, má velký vliv na vaše podvědomí.

Pravidlo je jednoduché: Čím silnější emoce, tím rychleji se změní Vaše přesvědčení.

Hledejte slova, která vytvářejí pohyb myšlenek ve Vaší hlavě a vyvolávají emoce, obecně řečeno, velmi výrazná a silná slova.

Toto jsou krásná slova:

 • Ohromující
 • Vynikající
 • Úžasný
 • Pohodlný
 • Komfortní
 • S velikou radostí
 • Lehce a jednoduše
 • S potěšením
 • S nadšením

atd.

Afirmace, které posilují nejdůležitější hodnoty v životě, mají obrovskou sílu. Zamyslete se nad svými hodnotami.

Příklady emocionálních slov v afirmacích:

 • Snadno a s velkou radostí buduji svůj vlastní business.
 • Každý den po dobu 30 minut s velkou radostí vizualizuji svoji budoucnost
 • Pracuji v příjemném prostředí, s milými lidmi a vydělávám slušné peníze
 • Mé vlasy jsou krásné, silné a zdravé.

Afirmace se musí týkat jenom Vás a Vašich záležitostí

Můžete sestavovat afirmace pouze pro sebe a své záležitosti. Afirmace, které jsou zaměřeny na zlepšení věcí někoho jiného, nebudou fungovat. Nemůžeme se zabývat afirmací místo někoho jiného.

Pokud chcete pomoci někomu změnit se, přemýšlejte o tom, jak změna ve Vás přispěje této osobě a zaměřte své afirmace na tyto změny vlastního já.

Pamatujte si, že pomocí afirmací nemůže nutit někoho jiného něco udělat.

Následující afirmace nepovede k ničemu. Jen ztrácíte čas:

 • Lidé mě milují a váží si mě
 • Můj šéf si myslí, že jsem nejlepší pracovník
 • Můj přítel / přítelkyně mě miluje nejvíce ze všech
 • Moje máma se zotavuje

Nejsou dobré afirmace, které se vztahují k jiným lidem, a nedoporučuje se je používat. Raději neztrácejte sílu a energii a zaměřte se na sebe.

Tajemství afirmace je tom, že je snadné a pohodlné je opakovat. Představte si, že Vaše afirmace má více než 10 slov. Kolikrát si je můžete zopakovat? Optimální počet slov v afirmaci je 3-4.

Například:

Jsem úspěšný člověk (Jen byste měli vědět, co pro Vás znamená výraz „úspěšný člověk“). 

Tyto  vícekrát opakované  afirmace mohou mít ve velmi krátké době významný vliv na Váš život. Pokuste se najít takovou afirmaci, která ve Vás již při jednorázovém opakování vyvolává velmi pozitivní pocity. Je velmi dobré, je-li taková!

Proč afirmace nefungují?

Často lidé dělají velmi závažné chyby v konstrukci svých afirmací, a tak nedostávají žádný efekt.

Zde jsou některé z těchto chyb:

 • V afirmaci se používá slovo "můžu nebo mohu". Například: „Já mohu být úspěšným člověkem“. Vaše podvědomí ví, co můžete, proto nezačne dělat vůbec nic. A pak, Vy na sebe v této afirmaci ne berete žádnou zodpovědnost.
 • Pracujete s afirmacemi nepravidelně
 • Afirmace není v přítomném čase.
 • Afirmace ve Vás vyvolává velký odpor

Pokud tvrdíte, že budete mít něco, bude to vnímáno vaším podvědomím, že teď toto nemáte. A tak budete přemýšlet vždy o budoucnosti a nic nedostanete v současnosti.

Pokud si říkáte afirmace každý den, ale pokaždé opakujete různé afirmace, účinek je mnohem slabší. Je možné uvést následující analogii: Pokud je slunečný den, vezměte si lupu a zaměříte ji na jedno místo tak, abyste soustředili sluneční paprsky na jedno místo. Můžete snadno zapálit oheň, ale pokud se stejnou lupou zaměříte paprsek na různé body, nepodaří se Vám to. To je proto, že energie se rozptýlí.

A největší chybou, kterou lidé dělají při použití afirmace je, že nemají trpělivost. Když jste jednou začali pracovat s afirmací, musíte rozbít betonovou zeď svého současného přesvědčení. Může to trvat měsíce tvrdé práce a člověk, který se snažil jen pár dní, říká: "Nefunguje to". Samozřejmě nebude to fungovat, pokud nemáte silnou víru jako například: "Neuvidím úspěch, jako své uši", " Nikdo o mě nemá zájem a ničemu mě nenaučí", " Nevěřím v podvědomí, skutečná je pouze moje logika". Co se stane, když člověk s takovým přesvědčením začne používat afirmace? "Jsem úspěšný člověk." Toto tvrzení může být v rozporu s celým jeho systémem přesvědčení.

Trvá určitou dobu, než afirmace začne pracovat. Jak dlouho přesně to bude trvat, závisí na tom, jakou máte víru ve své současné afirmace.

Příklady afirmací, které můžete použít, ale doporučuji si vytvořit své vlastní afirmace, podle pravidel, které jsou popsané výše:

 • S každým dnem ke mně přichází stále více a více peněz
 • S každým dnem moje sebevědomí roste
 • Já jsem génius a ve všem a vždy využívám své moudrosti
 • Teď mám víc peněz, než kdy předtím
 • Mám kolem sebe jen pozitivní, šťastné a úspěšné lidi
 • Všude a ve všem dosahují úspěchu
 • Každý den se cítím lépe a lépe
 • Zasloužím si štěstí, výborné vztahy v rodině a bohatství
 • Každý den začínám s láskou a vděčností

Afirmace na každý den

 • Můj svět se o mě stará
 • S každým dnem je můj život lepší a lepší
 • S každým dnem ke mně přichází stále více a více peněz
 • Každý den jsou moje záležitosti lepší a lepší ve všech směrech
 • S každým dnem se cítím lépe a lépe

Nejvýraznější osobností, která měla úspěch ve studiu fenoménu afirmace, je Louise Hay, její životopis a životní filozofie si bezpochyby zaslouží respekt. Její cesta může být příkladem pro mnohé. Afirmace Louise Hay jsou v naší době velmi populární. A není divu, protože pomohly mnoha lidem najít štěstí.

Afirmace Louise Hay.

 • Život je dobrodružství a vesmír je vždy na naší straně.
 • Život je jednoduchý a snadný
 • S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará
 • V mém životě je vše dobré
 • Mám se ráda, a proto odpouštím své minulosti.
 • Mám se ráda, a proto bezvýhradně miluji přítomnost a každý její okamžik prožívám pozitivně. Vím, že má budoucnost je harmonická, bezpečná a jasná. V mém světě je všechno v pořádku
 • Neřeším problémy, měním svoje myšlení, problémy se vyřeší samy.
 • Ve svém nitru objevuji ten nejhlubší zdroj zdraví
 • Zasloužím si lásku, naplňující milostný vztah, radost a vše dobré, co mi život může nabídnout.
 • Vzdávám se potřeby kohokoli včetně sebe obviňovat. Vina neexistuje. Všichni děláme to nejlepší, co můžeme na základě informací, porozumění, a uvědomění, které v daný okamžik máme.
 • Dar druhým je i darem pro mne. Kdykoliv dávám, dostávám. Vše, co dávám druhým, jim slouží a posiluje je. Vše, co dávám jiným, potvrzuje jejich vnitřní kvality a sílu. Štědře dávám také sobě.

A to jsou jen některé z afirmací Louise Hay, které pomohly najít štěstí a harmonii s vesmírem. Použitím některých pravidel předložených v tomto článku si můžete vytvořit vlastní seznam afirmací.

Přeji vám štěstí a úspěch v dosažení cíle!

 

 

Afirmace pro regulace hmotností

 

Každý den mé tělo se stává silnější, zdravější a štíhlejší.

Zhubnout je prostě!

Dnes jsem štíhlejší než včera.

Ztrácím váhu pomalu, ale jistě.

Jsem pyšná na to, že jím jenom zdravé potraviny.

Ráda se cítím fit a zdravá.

Jsem připravena být štíhlá.

Je to tak dobře mít štíhlé tělo!

Zasloužím si mít zdravé a krásné tělo.

Jsem úspěšná v kontrole své hmotnosti.

Mám ráda život, jsem v dobré kondici.

Voda osvěží a zbaví mne chutě na jídlo.

Každý den všímám si pozitivní změny ve svém těle.

Miluji být zdrojem inspirace pro ostatní lidi.

 

 

 

Afirmace pro hojnost

Ode dneška já očekávám jenom radost a hojnost.

Já miluji finanční svobodu.

Můj blahobyt roste každým dnem.

Rád utrácím peníze za něco, co mám rád.

Miluji svobodu, kterou mi dávají peníze.

Vždy mám víc než dost peněz.

Rád pomáhám druhým, a všechny peníze, které utrácím, vracejí se ke mně zmnožené.

Všechny prosperují i já prosperují také.

Jsem velkorysý k sobě a ostatním.

Je dobře mít peníze.

Peníze přichází ke mně všemi možnými způsoby.

Můj příjem se neustále zvyšuje.

Vesmír je největší zdroj bohatství, který jako řeka teče ke mně.

Jsem vděčný za všechny peníze, které přichází ke mně.

Vím, že finanční svoboda je mé právo.

Den co den má víra v hojnost se zvyšuje.

Já jsem bohatý člověk.

Věřím, že každý může být bohatý, včetně mě.

Moje mysl je silným magnetem pro zisk.

Jsem úspěšný, protože vím, co chci.

Já vytvářím bohatství snadno a bez námahy.

Peníze přichází ke mně lehce.

 

Afirmace pro zdraví

 

Každý den a v každém směru jsem stále zdravější a zdravější.

Každý den vidím stále lepší a lepší.

Já vidím zřetelně.

Moje volba je dobrý zrak.

Jsem v míru se svým tělem.

Jsem vděčný za mé zdravé tělo.

Každá buňka, každý nerv, každý sval mého těla se obnovuje, čistí a uzdravuje.

Jsem zcela zdravý, silný a plný energie.

Jsem volný ve všech ohledech, a moje tělo je plné energie.

Dýchám zhluboka, a každý nádech mě naplňuje energií.

Mam se rad a vyzařují energii.

Vyzařuje ze mne zdraví a síla.